วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

   คนเราเกิดมาย่อมมีความแตกต่างกัน บางคนอยากได้ อยากมี อยากเป็น
แต่บางคน ไม่อยากมี ไม่อยากได้ไม่อยากเป็น ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ
อยู่ที่ว่าเราจะทำตัวของเราให้มีค่าแค่ไหน...... พอใจในสิ่งที่ตนมีหรือยัง.? "ถ้าพอใจเราก็มีความสุขแล้วล่ะ" !!! 
(แล้วคุณล่ะ-อยากได้อยากมี แบบไหน.? อยากทำตัวแบบใด.??????)